Odpowiedzialny biznes

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nasza firma na każdym etapie funkcjonowania uwzględnia:

 • szeroko pojęty interes społeczny
 • ochronę środowiska

Działania społecznie odpowiedzialne realizujemy w szerokich obszarach działalności przedsiębiorstwa, wobec Klientów, pracowników, partnerów i dostawców, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Wrona Produkcja Podłoża Przemysław Wrona wdraża te standardy we wszystkich wskazanych obszarach.

Wszystkim Klientom:

 • zapewniamy szybką i życzliwą obsługę, zgodnie ze zgłoszonymi oczekiwaniami,
 • gwarantujemy terminową realizację zamówień,
 • oferujemy podłoże sprawdzonej jakości o bardzo dobrych parametrach,
 • proponujemy produkt przygotowany w oparciu o najnowsze technologie, w tym technologię holenderską wynikającą ze współpracy z firma Christiansen.

Naszym Pracownikom:

 • zapewniamy przejrzystą politykę kadrowo-płacową, obejmującą jasne zasady zatrudniania i wynagradzania,
 • wypłatę wynagrodzeń na czas,
 • wypłatę nadgodzin obejmujących pracę w soboty i niedziele,
 • najwyższą dbałość o warunki pracy, w tym warunki BHP.

Dla środowiska naturalnego:

 • dbamy o uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji administracyjnych, wymaganych dla naszej działalności,
 • wprowadzamy najnowsze technologie, zwracając uwagę na to, by były jak najmniej inwazyjne dla środowiska naturalnego.

Dostawcom i partnerom biznesowym:

 • zapewniamy terminowe regulowanie zobowiązań,
 • wybieramy dostawców i partnerów biznesowych, których działanie charakteryzuje się jakością i przejrzystością,
 • chętnie zaopatrujemy się u lokalnych dostawców.

Dla lokalnej społeczności:

 • zapewniamy wsparcie finansowe dla szczytnych inicjatyw,
 • wspieramy rzeczowo instytucje,
 • chętnie współpracujemy przy organizacji ważnych wydarzeń,
 • oferujemy sponsoring.