Dofinansowanie

 


Firma Wrona Produkcja Podłoża jest w trakcie realizacji projektu pn.:
Wdrożenie strategii CSR w firmie Wrona Produkcja Podłoża”,

współfinansowanego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
na podstawie umowy o dofinansowanie 6/SPPW/DPP/2014.

Wysokość dofinansowania: 84 000, 00 PLN (24 852,07 CHF)

 

Szczegółowe informacje na temat Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: 
www.programszwajcarski.gov.plwww.swiss-contribution.admin.ch/poland

CSR:
Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to funkcjonowanie firmy w sposób odpowiedzialny w przestrzeni społecznej, ekologicznej i przyrodniczej. Jest to również wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.

Cel projektu w firmie Wrona Produkcja Podłoża:
Projekt „Wdrożenie strategii CSR w firmie Wrona Produkcja Podłoża” ma na celu włączenie w działania podejmowane przez firmę WRONA PRODUKCJA PODŁOŻA interesu społecznego i kwestii ochrony środowiska. Jednocześnie podjęte w ramach projektu działania mają na celu zwiększanie wartości firmy, umacnianie jej pozytywnego wizerunku i reputacji oraz rozwój nowych produktów i usług. Szczególna uwaga zostanie skierowana także na usprawnieniu i dbanie o dobre relacje z pracownikami firmy. 

 

Powyższy główny cel będzie realizowany poprzez:

  1. Trwały postęp w dziedzinie zarządzania środowiskiem poprzez poprawę infrastruktury ochrony środowiska.
  2. Zwiększenie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników za kształt produktów i usług świadczonych przez firmę.
  3. Rozwijanie współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi w działalności społecznej oraz na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Projekt będzie realizowany w okresie: od 1 maja 2014 r. do 28 lutego 2015 r. 
W tym czasie zrealizowane zostanie 5 poniższych działań:

  1. Stworzenie strategii CSR.
  2. Inicjatywy skierowane na wdrożenie celów strategii CSR w obszarze relacji z personelem przedsiębiorstwa.
  3. Inicjatywy skierowane na wdrożenie celów strategii CSR w obszarze zaangażowania społecznego.
  4. Komunikacja społeczna.

Inicjatywy skierowane na wdrożenie celów strategii CSR w obszarze środowiska naturalnego.