Dofinansowane projekty

 

Wrona Produkcja Podłoża Przemysław Wrona zrealizowała dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt. Zwiększenie wydajności i odporności podłoża pod uprawę pieczarek sposobem na utrzymanie konkurencyjności firmy w obliczu spadku obrotów branży pieczarkarskiej.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia i konkurencyjności firmy w obliczu spadku obrotów branży pieczarkarskiej w związku z pandemią COVID-19, efektem jego realizacji jest natomiast wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci podłoża grzybni syntetycznej, które w porównaniu do tradycyjnego podłoża ziarnistego charakteryzuje się większą wydajnością oraz zwiększoną odpornością na infekcje.

Całkowita wartość projektu: 1 001 088,96 zł.

Kwota dofinansowania: 691 809,44 zł

 

Wrona Produkcja Podłoża Przemysław Wrona realizuje dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt. Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci podłoża grzybni syntetycznej.

Projekt jest realizowany w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci podłoża grzybni syntetycznej, charakteryzującego się większą wydajnością oraz zwiększoną odpornością na infekcje.

Efektem realizacji niniejszego projektu będzie innymi:

- zwiększenie wydajności produkcji, a w związku z tym wzrost możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa,

- istotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie produkcji podłoża,

- poprawa jakości oferowanego produktu poprzez jego zwiększenie jego odporności na infekcje i zanieczyszczenia.

Całkowita wartość projektu: 16 956 848,88 zł

Kwota dofinansowania: 4 825 119,60 zł.