Dofinansowany Projekt

Wrona Produkcja Podłoża Przemysław Wrona realizuje dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt. Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci podłoża grzybni syntetycznej.

Projekt jest realizowany w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci podłoża grzybni syntetycznej, charakteryzującego się większą wydajnością oraz zwiększoną odpornością na infekcje.

Efektem realizacji niniejszego projektu będzie innymi:

- zwiększenie wydajności produkcji, a w związku z tym wzrost możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa,

- istotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie produkcji podłoża,

- poprawa jakości oferowanego produktu poprzez jego zwiększenie jego odporności na infekcje i zanieczyszczenia.

Całkowita wartość projektu: 16 956 848,88 zł

Kwota dofinansowania: 4 825 119,60 zł.